Adwokaci

Małgorzata Tyszka – Hebda

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Aplikację Adwokacką ukończyła w 1992 roku. Od 1993 roku wykonuje zawód w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Kontynuując specjalizację swego patrona broniła w wielu ciekawych, medialnych sprawach karnych.

Uczestniczyła w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – zajmując się regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, rozwodach, podziałach majątków, spadkach.

Od wielu lat związana z pionem sądownictwa dyscyplinarnego (zastępca rzecznika dyscyplinarnego  Adwokatury, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – v-ce Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury).

Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, egzaminator i wykładowca z zakresu prawa cywilnego (rodzinnego) i etyki wykonywania zawodu.

Andrzej Hebda

Ukończył aplikacje sędziowską i adwokacką. Od   1976 roku   wykonuje  zawód adwokata. Specjalista z zakresu prawa karnego. Wieloletni Kierownik Zespołu Adwokackiego Nr 19 w Warszawie.

Przez okres 20 lat Wizytator ORA w Warszawie. Od 16 lat Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca i patron wielu aplikantów adwokackich, wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury

Pierwszy mistrz Polski Adwokatów w Tenisie .

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Tyszka-Hebda, przy ul. Młynarskiej 1, 05-500 Piaseczno, wpisana do CEIDG, NIP: 5260022900. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. dla celów współpracy, w tym kontaktu telefonicznego i mailowego w celu ustalenia jej warunków, przekazania niezbędnych informacji oraz materiałów, jak również ustalenia terminów realizacji poszczególnych zleceń. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania współpracy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia odnośnie zdania poprzedniego należy składać na adres e-mail: biuro.mtyszkahebda@gmail.comW przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.