Adwokaci współpracujący

Bartłomiej Gawron

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobył współpracując już od okresu studiów z renomowanymi adwokatami w szczególności w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

W spektrum zainteresowań mecenasa Bartłomieja Gawrona znajduje się szeroki zakres zagadnień obejmujący zarówno pomoc prawną osobom fizycznym, jak i kompleksową obsługę osób prawnych.

Prywatnie jest zwolennikiem zdrowego tryby życia w myśl powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego w wolnym czasie uprawia sport tj. piłkę nożną oraz jazdę na rowerze.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Tyszka-Hebda, przy ul. Młynarskiej 1, 05-500 Piaseczno, wpisana do CEIDG, NIP: 5260022900. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. dla celów współpracy, w tym kontaktu telefonicznego i mailowego w celu ustalenia jej warunków, przekazania niezbędnych informacji oraz materiałów, jak również ustalenia terminów realizacji poszczególnych zleceń. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania współpracy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia odnośnie zdania poprzedniego należy składać na adres e-mail: biuro.mtyszkahebda@gmail.comW przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.