O kancelarii

Kancelaria adwokacka z 25-letnim doświadczeniem, zajmująca się wszechstronną obsługą klientów indywidualnych.

Reprezentuje klientów w negocjacjach przedsądowych, mediacjach, postępowaniach sądowych, egzekucyjnych przed organami ścigania.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe oraz opiniujemy umowy.

W swej pracy staramy się przestrzegać przesłania zawodu adwokata wyrażonego w art. 4 dekretu z dnia 30.12.1918 roku Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego – będąc rzecznikiem prawa i słuszności, poświęcając się swym adwokackim obowiązkom z całą gorliwością i sumiennością mając na względzie dobro klientów, okazywać poszanowanie i posłuch dla sądów, urzędów, organów Palestry, przestrzegać zasad koleżeństwa (….) i zachowywać się zgodnie z wymogiem honoru i przyzwoitości.

Kancelaria zapewnia uczciwe zasady współpracy i jest do Państwa dyspozycji w dogodnych porach.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Tyszka-Hebda, przy ul. Młynarskiej 1, 05-500 Piaseczno, wpisana do CEIDG, NIP: 5260022900. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. dla celów współpracy, w tym kontaktu telefonicznego i mailowego w celu ustalenia jej warunków, przekazania niezbędnych informacji oraz materiałów, jak również ustalenia terminów realizacji poszczególnych zleceń. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania współpracy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia odnośnie zdania poprzedniego należy składać na adres e-mail: biuro.mtyszkahebda@gmail.comW przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.