Usługi – Specjalizacje

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się m.in. w:

Prawie karnym od postępowania przygotowawczego (reprezentowanie podejrzanego, pokrzywdzonego) przez wszystkie instancje sądowe (obrona oskarżonego, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, subsydiarnego, powoda cywilnego), sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w tym apelacji.

Postępowaniu wykonawczym

Prawie cywilnym w szczególności:

 • prawo rzeczowe,
 • spadki, zachowek,
 • podziały nieruchomości,
 • zasiedzenie, darowizny,
 • umowy

Prawie rodzinnym:

 • rozwody,
 • separacje,
 • podziały majątków,
 • władza rodzicielska, kontakty,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zniesienie wspólności ustawowej małżonków.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Tyszka-Hebda, przy ul. Młynarskiej 1, 05-500 Piaseczno, wpisana do CEIDG, NIP: 5260022900. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. dla celów współpracy, w tym kontaktu telefonicznego i mailowego w celu ustalenia jej warunków, przekazania niezbędnych informacji oraz materiałów, jak również ustalenia terminów realizacji poszczególnych zleceń. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania współpracy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia odnośnie zdania poprzedniego należy składać na adres e-mail: biuro.mtyszkahebda@gmail.comW przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.